Tfn: 070-621 41 01 / E-post: anders@brand-skydd.se

Välkommen till Bergslagens Brandskydd!

Bergslagens Brandskydd är ett byggentreprenadföretag specialiserat på brandtätningar & fogningar.


Varje öppning i ett brandcellsbegränsning måste tätas på ett säkert sätt för att minimera förlusten av liv och egendom vid brand. Om brandcellsbegränsningarna inte är täta blir spridningen av elden snabbare vilket minskar möjligheten för människor att sätta sig i säkerhet och försvårar släckningsarbetet. Minst lika viktigt som valet av brandskyddsmetod, är det att få jobbet utfört av proffs – utbildade, kunniga yrkesmän, som är specialister på brandskydd och gör ett riktigt montage.

Det blir oftast billigare att anlita Bergslagens Brandskydd, än att låta dina egna yrkesmän brandtäta eller brandisolera. Brist på kunskap, om vilka material som är typgodkända och om hur själva hantverket går till, gör ofta arbetet komplicerat och tidsödande. Resultatet blir inte så sällan oestetiskt och – vad värre är – högst osäkert vad gäller graden av brandskydd.

Men det passiva brandskyddet är som bekant bara en av alla de förebyggande åtgärder du som byggare ansvarar för. Du slipper exempelvis gräva ner dig i gällande reglementen, lagar och förordningar. Vi dokumenterar och kvalitetsmärker alltid utfört arbete.

Bergslagens Brandskydd har personal med lång erfarenhet av branschen. Detta garanterar att arbetet blir rätt utfört, vad gäller dokumentation, val av material och brandtekniskt riktiga – och snygga – utföranden.

Företaget startades 2004 av diplomerade stuckatören Anders Johansson som efter 17 år i brandskyddsbranschen ansåg att tiden var mogen att starta eget. Bergslagens Brandskydd är ett expanderande företag med målet att inom ett par år ha expanderat till 5-8 anställda.

Vi finns i Grängesberg i Dalarna och åtar oss uppdrag lokalt i Bergslagsområdet vilket innebär Dalarna, Örebro, Västmanland, Värmland och Gävleborg. I första hand vänder vi oss till byggföretag i detta område.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!

This simple but powerful - these two powerful enough, then chanel replica handbags is to describe the emergence of coarse particles with fine leather bowling bag. Due to the shape of graceful woman, as the most heart and appearance before - great! Choose between white chanel replica or pale nude - simple chanel replica requires a simple color. If you want a safe, black, brown choose to meet your jacket. Golden signs "Burberry" carefully planned to lower the front. Chanel replica manufactured by Italian craftsmanship (you have to love) - This is a soft grain leather bag bow structure. EDGE is painted leather handle and shoulder strap can be separated volumes. Function and the inner bag and cotton lining, this is a package of accessories and daily work. Kelly when read our article: chanel replica tie Small bag Fall 2015 Collection", she thought: "I have gotten a mini, forget about small". Thailand chanel replica sale, since then, new colors that are chanel replica release, has been re-introduced into the leather and style, it is of chanel replica new "classic". So far, it is available in a size large and small, after the Fall 2014 collection, surprisingly, chanel replica sale we have introduced the mini version. Taitoto is, is famous for its knot at the end of the chanel replica handbags. This is, in part, inspired by the phantom tote with its side wings. In fact, the side wings of the tie tote bag of, spread the much larger that the wing due to the more practical lot of space to make easy. It can be carried out in all-season's handbag timeless. Kelly bought her mini tie chanel replica in pure black and crispy calfskin. chanel replica sale noticed that you are very made of high quality. In 3600 USD Celine boutique - size 'X9' close micro luggage tote, in a (length x H) 10, the price is $ 3500 around the $ 4400 SGD.